Монета Бенина в форме листа конопли.

Монета Бенина в форме листа конопли.